Tận dụng thùng rác công cộng hư, cũ thiết kế mô hình trang trí mảng xanh

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 10, TP.HCM