Xây dựng bồn rửa tay tái chế và máy rửa tay tự động

Ủy ban Hội LHTN Phường 28, Quận Bình Thạnh, TP.HCM