Vẽ tranh cổ động, xanh hóa tại các bức tường

UBND quận Bình Thạnh – Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM