Ủ chất thải hữu cơ tại hộ gia đình dùng làm phân bón

Trần Tấn Thành – ấp Bến Mương, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM