Trồng cây xanh trong các sản phẩm tái chế

Đoàn trường THCS Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TP.HCM