Thùng rác xanh

Đào Ngọc Chúc – Trường THCS Trần Phú, Quận 10, TP.HCM