Thùng rác thông minh

Hoàng Đức Phương Tần – ĐoànTNCS Hồ Chí Minh Phường 6, Quận 5, TP.HCM