Sử dụng vật dụng tái chế từ nhựa trang trí vườn trường

Lương Nguyễn Nhật Hiền – Tiểu học Bình Hoà – Số 1, Chu Văn An, Phường 12, Bình Thạnh, TP.HCM