Sơn vẽ mảng tường và vệ sinh khoảng đất trống tại sân chơi khu phố

Ủy ban Hội LHTN Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM