Sinh viên cùng chung tay xây dựng nguồn quỹ xanh giữ gìn không gian sống sạch, đẹp

Nguyễn Thị Trúc Đào – Khoa báo chí và truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn – ĐHQG TP.HCM