Phụ nữ quận 10 – Chung tay xây dựng môi trường xanh

Hội liên hiệp phụ nữ Quận 10, TP.HCM