Nhân hạt giống phủ xanh thành phố

Hội Liên hiệp Thanh niên – Phường 6, Quận 11, TP.HCM