Nâng cao ý thức bảo vệ, giữ gìn môi trường trên địa bàn phường

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP.HCM