Một số biện pháp bảo vệ môi trường trong trường học

Trường Tiểu học Trần Văn Chẩm, Củ Chi, TP.HCM