Mô hình trường em không rác thải nhựa

Trường THCS Bình Tây, Đoàn Phường 1, Quận 6, TP.HCM