Hãy chung tay bảo vệ môi trường

Hội Liên hiệp Thanh niên – Phường 16, Quận 11, TP.HCM