“Hành Trình Xanh” – Một ngày làm công nhân vớt rác trên kênh

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM