Công sở Xanh – Sạch – Đẹp

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 2 và các địa điểm trên địa bàn quận 2, TP.HCM