Chung tay kiến tạo bộ mặt đô thị

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam – Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP.HCM