Câu lạc bộ Bảo vệ môi trường

Đoàn Thanh niên Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP.HCM