Các hoạt động sáng tạo để tái sử dụng vật liệu nhựa, vật liệu khó tiêu hủy

Câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu Bình Chánh – Huyện Bình Chánh, TP.HCM