Bảo vệ được môi trường xanh sạch đẹp của chúng ta

Nguyễn Thị Lệ Trinh – Trường Mầm non Phường 9, Quận 10, TP.HCM