Áo xanh phường 10 ra quân cải tạo sơn vẽ tranh tường vì địa bàn phường xanh – sạch đẹp – an toàn

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM